Przeskocz do treści
Flow BI

Webinar

Opanuj sztukę raportowania zarządczego

Regulamin

Sprawdź program

§ 1 ORGANIZATOR

1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin Serii Webinarów FLOW P.S.A.") określa zasady udziału w wydarzeniu online zwanym dalej Webinarem organizowanym przez FLOW P.S.A. z siedzibą przy ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań, zwanego dalej Organizatorem.

1.2. Biorąc udział w wydarzeniu akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1.3. Definicje: 

  • Organizator - FLOW P.S.A. ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań,
  • Uczestnik - osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w wydarzeniu,
  • Wydarzenie - wydarzenie online Webinar.

§ 2 DANE OSOBOWE

2.1. Administratorem danych osobowych jest FLOW P.S.A., z siedzibą przy ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań, NIP: 7831873562, tel.: (+48) 888 800 695, KRS: 0001015520, REGON 524338584, e-mail [email protected]. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

2.2. Dane osobowe Uczestnika chronione są przez Organizatora zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.

2.3. Dane osobowe Uczestników wydarzenia, wypełniane w formularzu zgłoszeniowym, są przetwarzane przez Organizatora oraz przekazywane w celach informacyjnych i marketingowych Sponsorom/Partnerom Wydarzenia. Sponsor/Partner wydarzenia ma prawo do nawiązania kontaktu marketingowego i sprzedażowego z uczestnikami Wydarzenia. Każdy Uczestnik Wydarzenia posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

2.4. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach marketingowych/reklamowych firmy FLOW P.S.A. oraz marek partnerskich biorących udział w danej edycji wydarzenia.

2.5. Uczestnik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres FLOW P.S.A., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań bądź też mailowo na adres [email protected].

§ 3 WYDARZENIE

3.1. Wydarzenie odbywa się online.

3.2. Wydarzenie jest darmowe dla Uczestnika i ma charakter szkoleniowy.

3.3. Wydarzenie odbywa się w godzinach 14:00 - 15:30.

3.4. Wydarzenie składa się z 30-minutowej prelekcji.

3.5. Harmonogram i tematyka Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej, którą udostępnia Organizator.

3.6. Wydarzenie nie może być rejestrowane przez Uczestnika w formie wideo czy audio.

§ 4 UCZESTNICTWO

4.1. Zapisy na Wydarzenie odbywają się na zasadzie “kto pierwszy ten lepszy”. Gwarantowane miejsce podczas wydarzenia będą mieć osoby, które jako pierwsze wypełnią formularz zgłoszeniowy.